God timing

Personvernerklæring for God timing

Sist oppdatert den 2. januar 2020.

Personvern og varsomhet ved innsamling av personopplysninger er viktig for oss i God timing. All utvikling av vår plattform foregår etter prinsippene om at personvern skal være standard, personvern skal være innebygd og at vi alltid skal spørre oss om formålet med innsamling og behandling. Vi er opptatt av å være åpne om hva vi samler inn, når vi samler det inn og hvorfor vi samler det inn. Her skal vi forsøke å gi deg en bedre forståelse av hva vi sitter på av informasjon slik at du kan ivareta dine rettigheter.

Se også generelle vilkår for avtalegrunnlaget for å samle inn enkelte typer data knyttet til arrangementer.

God timing driftes og utvikles av Lindh Utvikling (884 675 952). I tillegg til Lindh Utvikling vil arrangør ha tilgang på opplysninger omtalt her som er nødvendige for avvikling av arrangement. Har du spørsmål, innspill eller henvendelser knyttet til dette dokumentet eller dine personopplysninger kan du kontakte oss på personvern@godtiming.no.

Når samler vi inn personopplysninger?

I all hovedsak henter vi inn og behandler opplysninger om deg ved påmelding til et arrangement hos en arrangør som benytter vår plattform.

I tillegg vil enkelte opplysninger kunne lagres i disse tilfellene:

  • Du besøker vår hjemmeside eller nettløsning vi leverer til et arrangement
  • Du har sendt oss en henvendelse

Hva samler vi inn og hvorfor?

For påmelding til arrangement samler vi informasjonen som er nødvendig for å kunne håndtere påmeldingene på en hensiktsmessig måte. Noen ganger betyr dette at arrangøren selv setter opp plattformen til å etterspørre data vi ikke har oversikt over på forhånd.

Informasjon vi lagrer som standard om du oppgir den er:

Navn
Påkrevd for alle påmeldinger. Vi må vite hva du heter, slik at vi kan lage start- og resultatlister, tildele deg startnummer, håndtere påmeldingen din og ellers skille deg fra andre deltakere.
Klubb / Lag
Hvis du ønsker å vise hvem du representerer i arrangementet.
Fødselsdato og kjønn
Slik at vi vet hvilken klasse du skal plasseres i for arrangementet.
E-postadresse
Slik at vi kan komme i kontakt med deg om viktig informasjon om arrangementet. Du kan selv velge om du vil ha utvidet informasjon fra arrangøren.
Telefonnummer
Om du ønsker å få tilsendt resultatet ditt etter at arrangementet er fullført per SMS kan du oppgi telefonnummeret ditt om arrangøren har valgt å samle inn denne informasjonen.

Formålet med å samle denne informasjonen er at vi må produsere nødvendig dokumentasjon (slik som startlister, resultatlister og tilsvarende) og klasseinndeling for arrangementet. Disse listene blir gjort offentlig tilgjengelig.

Din personlige informasjon vil bli lagret sammen med resultatet slik at tidligere resultater kan bli slått opp ved behov.

Offentliggjøring av opplysninger

Normalt vil følgende opplysninger offentliggjøres i resultatlister:

  • Navn
  • Klubb / lag
  • Aldersklasse (basert på fødselsdato)
  • Kjønn

Viktig: Oppgi aldri informasjon du ikke ønsker at skal fremkomme i offentligheten i noen av feltene omtalt foran.

30 dager etter avsluttet arrangement kan deltakere kontakte arrangør for å få anonymisert informasjon i listene som distribueres av oss ved å oppgi navn og fødselsdato. Visningsnavnet i listene hos oss vil da bli erstattet med en anonymisert verdi slik at rangering og resultatoversikter fortsatt stemmer. Datadeling/integrasjon med tredjeparter omfattes ikke av en slik anonymisering, se forøvrig Tredjepartssystemer for resultater og ranking.

Informasjonskapsler / Cookies

Vi anbefaler at du bruker muligheten i nettleseren til å sperre for cookies du ikke ønsker satt. Vær klar over at dette kan brekke funksjonaliteter i tjenesten og gjøre deler av tjenesten utilgjengelig for deg.

Vi anbefaler også at du benytter deg av Disconnect for å stoppe cookies som benyttes på kryss av tjenester (slik som for analyse og statistikk).

Vi setter kun funksjonelle cookies som er nødvendig for spesifikke funksjonaliteter på tjenesten.

Vi setter en cookie dersom du lager en påmelding, slik at vi kan følge påmeldingen(e) gjennom betaling og fram til endelig ordre. Denne cookien har gyldighet for den nåværende nettlesersesjonen din.

Dersom du logger inn i systemet ved å oppgi brukernavn/epost og passord, setter vi en egen cookie som følger den innloggende brukeren din. Denne cookien har gyldighet for den nåværende nettlesersesjonen din.

Vi setter en egen cookie dersom du velger å krysse av for "husk meg" ved innlogging. Denne cookien settes med lang levetid, slik at vi kan implementere funksjonaliteten som husker deg på kryss av nettlesersesjoner.

Tredjepartssystemer for resultater og ranking

Vi integrerer foreløpig ikke med noen eksterne tjenester for resultater eller ranking.

Analytics og statistikk

Dette er tjenester vi benytter for å få vite mer om brukeradferd på vår plattform, slik at vi kan forbedre oss. Vi ber tjenestetilbyderene om å anonymisere informasjonen, slik at det ikke er mulig å koble den opp mot enkeltpersoner.

Google Analytics

Google Analystics leveres av Google LLC eller Google Ireland Limited, avhengig av hvor du benytter tjenesten fra. Google bruker anonymiserte data for å spore og undersøke bruken av tjenesten og for å lage rapporter som viser hvordan brukerne våre benytter tjenestene våre. Google kan dele denne informasjonen med andre Google-tjenester, slik som personalisering av, og for å gi kontekst til, annonsenettverkene deres.

Google benytter en eller flere cookies (navn som starter med `utm`) for å spore nettleseren på kryss av forespørsler.

For mer informasjon om Google sin behandling av data: Privacy Policy / PersonvernserklæringOpt out / Sperre Google sin analysetjeneste i nettleseren din

Betalingsløsninger

Dette er tjenester vi benytter for å ta betalt for startkontigenter og eventuelt andre produkter fra arrangører som benytter vår plattform.

Stripe

Vi benytter Stripe for å håndtere alt som er relatert til bankkort hos oss. Dette betyr at vi aldri selv har tilgang til kortdata, og at dette kun går via Stripe.

Stripe behandler data fra sine europeiske brukere i Irland under selskapet Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin.

For mer informasjon om Stripe sin behandling av data: Privacy Policy / Personvernserklæring.

Leverandører av kommunikasjon- og driftstjenester

Linode

Vi benytter Linode (Linode LLC, 249 Arch St., Philadelphia, PA 19106, USA) for å levere tjenester til sluttbruker. Det betyr at serverene våre driftes av dem. Disse tjenestene leveres fra et land som er en del av EØS-området.

For mer informasjon om Linode sin behandling av data: Privacy Policy / Personvernserklæring og deres spesifikke informasjon for brukere i Europa.

Sendgrid

Vi benytter Sendgrid for å sende ut e-post fra vår plattform, f.eks. e-post fra plattformen til brukere og fra arrangør til påmeldte.

Sendgrid representeres i EØS av Twilio Ireland Limited, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

For mer informasjon om Sendgrid sin behandling av data: Privacy Policy / Personvernserklæring.